شتابدهنده سندباد

شتابدهنده و فضای کار اشتراکی سندباد مستقر در دانشگاه یزد یکی از شتاب دهنده های فعال در اکو سیستم کارآفرینی ایران میباشد که با هدف حمایت از ایده های خلاقانه و کسب و کارهای نوپا راه اندازی شده است.