شما دوست گرامی می توانید با مراجعه حضوری در دفتر مرکزی شتابدهنده سندباد یا از طریق برقراری ارتباط با اطلاعات تماس که در زیر آمده است درخواست خود را جهت پذیرش به واحد دریافت درخواست ها تحویل نمایید.
با آرزوی موفقیت برای شما

 

آدرس

یزد_ میدان پژوهش_ ورودی فناوری دانشگاه یزد_ شتابدهنده سندباد
تماس

[email protected]
۰۹۱۲-۲۳۶-۵۸۶۶